Franšízing

RSČS = důvěryhodný partner

Chcete se stát součástí týmu, který má významný obchodní potenciál a vyznačuje se vysokou obchodní kulturou zaměřenou na kvalitu, profesionalitu a etiku, neváhejte nás kontaktovat!

Realitní společnost České spořitelny v současné době spolupracuje s mnoha partnery- franšízanty, kteří pokrývají celou republiku. Řadíme se tak mezi největší realitní franšízové sítě na našem území. Svou síť chceme i nadále rozšiřovat do dalších měst a regionů, abychom byli klientům se zájmem o realitní služby co nejblíže. Naším cílem je pokrytí všech větších měst v ČR.

V regionech se soustředíme na výběr lokálních partnerů, protože nejlépe znají dané prostředí, a mohou tak zákazníkům poskytnout odborné poradenství založené na znalosti místního trhu.

Spolupráce s RSČS formou franšízingu je vhodná jak pro zavedené realitní kanceláře, tak i pro začínající podnikatele v realitách. Rozhodně je to výrazný krok ke změně ve Vašem podnikání.

RSČS se chce jednoznačně odlišit od subjektů působících na realitním trhu v České republice především vysokou profesionalitou a kvalitou poskytovaných služeb, vysokou mírou spolehlivosti, důvěryhodnosti a jistoty pro své klienty. Současně chce s plnou odpovědností převést do každodenní práce partnerů RSČS a všech jejich makléřů závazky a hodnoty, které jsou vlastní celé Finanční skupině České spořitelny – spolehlivost, vnímavost, vstřícnost a srozumitelnost. V Realitní společnosti České spořitelny platí, že klient vždy automaticky za své peníze dostává profesionální službu v požadované kvalitě a rozsahu a současně i něco navíc nad rámec běžné služby realitní kanceláře – jistotu, důvěryhodnost, maximální užitek a komfort poskytnuté služby. Zárukou nadstandardního servisu je mu tradice a motto naší společné značky – „Klient je u nás vždy na prvním místě“. Franšízanty si proto pečlivě vybíráme, protože jejich kvalita a důvěryhodnost je pro nás i pro klienty zásadní.

V regionu působnosti každé franšízy se nachází několik poboček České spořitelny, často včetně spádového hypotečního centra. Spolupráce s pobočkami České spořitelny, a.s., probíhá na úrovni prezentace nabídky služeb a nemovitostí franšízy v těchto pobočkách. Dále je možné, s ohledem na prostorové možnosti poboček České spořitelny, zřídit obchodní místo franšízy v prostorách banky. Nejdůležitějším rysem spolupráce s Českou spořitelnou je vzájemné předávání kontaktů na prodávající či kupující klienty ze všech bankovních segmentů na základě propracovaného a funkčního motivačního systému. Za tipy na hypoteční obchody a obchody ze stavebního spoření je franšízantům vyplácena navíc provize.

Potěšující je především skutečnost, že klienty na realitním trhu je velmi pozitivně vnímáno těsné spojení s Českou spořitelnou, aby klient měl veškerý servis doslova pod jednou střechou Finanční skupiny ČS. Cílem Realitní společnosti České spořitelny je v co nejkratší době dosáhnout výrazné kvalitativní odlišnosti na realitním trhu České republiky, a to nejenom vystupováním pod bankovním logem, ale především nejvyšším standardem kvality služeb poskytovaných klientům zcela v duchu hesla „Realitní služby se zárukou kvality v největší české bankovní síti“.

Kontaktujte nás

Info RSČS:

e-mail: info@rscs.cz

Jana Kalová

tel.: +420 956 715 680
e-mail: jkalova@rscs.cz