Franšízing

Co je to franšízing?

FRANŠÍZING JE PARTNERSTVÍM PRO SPOLEČNÝ ÚSPĚCH!

Franchising (franšízing) je distribuční systém, jehož prostřednictvím se uvádějí na trh výrobky, služby nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci franšízora s jeho právně a finančně samostatnými a nezávislými firmami franšízantů. To znamená, že každý podnikatel (franšízant), využívající franšízingu jako způsobu svého podnikání, je po celou dobu svým pánem a vlastníkem firmy.
Franšízor opravňuje a zavazuje své franšízanty – za přímou nebo nepřímou úplatu – provozovat obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí, užívat jeho know-how, hospodářské a technické metody a procedurální systém, užívat obchodní jméno franšízora (logo a jiná nehmotná práva). A to za trvalé obchodní a technické podpory ze strany franšízora a v rámci a po dobu trvání písemné franšízové smlouvy.

HISTORIE FRANŠÍZINGU

Původně šlo o středověké poskytování feudálních privilegií k výrobě nebo prodeji, dnes nazývaných franšíza, koncese nebo licence. Stále se totiž jedná o pronájem práv k podnikání (výrobě, distribuci nebo službám). Za první případ franšízy se pokládá výroba šicích strojů Singer. Kolébkou franšízingu jsou Spojené státy, kde tímto způsobem na přelomu 19. a 20. století vznikala síť amerických benzinových pump. Dalšími průkopníky franšízingu byly společnosti vyrábějící nápoje, auta, sítě motelů apod. V současné době existuje asi 16 tisíc franšízových koncepcí, značek a sítí. V České republice působí cca 150 různých franšízových značek.

PROČ RSČS EXPANDUJE FORMOU FRANŠÍZINGU?

Realitní společnost České spořitelny patří do nadnárodní skupiny Erste Group, která v Rakousku provozuje realitní společnost "s REAL" pokrývající rakouské území. Proto vznikl požadavek i na celoplošné pokrytí České republiky pobočkami RSČS. RSČS však neměla regionální know-how, budování vlastních poboček by trvalo poměrně dlouho a bylo by nákladné. Proto jsme se rozhodli expandovat formou franšízingu. Využili jsme přitom zkušeností mateřské České spořitelny s regionálními partnery, neboť ta regionálně financuje mnoho developerských projektů a spolupracovala s mnoha realitními kancelářemi v oblasti poskytování hypoték. Úzká spolupráce mnohých členů obchodní sítě RSČS s Českou spořitelnou dále pokračuje. ČS má přes 5 milionů klientů a ti mohou potřebovat pomoc v oblasti nemovitostí nejen z hlediska financování. Systém obchodní sítě RSČS je proto postaven na těsné spolupráci s distribučními kanály ČS a využití značky ČS.

Kontaktujte nás

Info RSČS:

e-mail: info@rscs.cz

Jana Kalová

tel.: +420 956 715 680
e-mail: jkalova@rscs.cz