Webová prezentace není optimalizována pro tento prohlížeč. Doporučujeme použít jeden z modernějších a bezpečnějších prohlížečů např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge.

Zásady zpracování OÚ uchazečů

Zásady zpracování osobních údajů kandidátů na pracovní pozice a pro spolupracující osoby v síti Realitní společnosti České spořitelny, a.s.

Tyto zásady pro kandidáty na pracovní pozice a pro spolupracující osoby v síti Realitní společnosti České spořitelny blíže upravují obecně platné Zásady zpracování osobních údajů v Realitní společnosti České spořitelny a jejích franšízových partnerů.


SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů je ten, kdo provádí zpracování osobních údajů a také za toto zpracování odpovídá. Správce může zpracovávat osobní údaje sám nebo pověřit jinou osobu. Takto pověřenou osobu pak zákon označuje za zpracovatele osobních údajů.

Správcem osobních údajů jsou:

Realitní společnost České spořitelny, a.s.
IČO: 26747294
Sídlo: Vinohradská 180/1632, PSČ 130 00 Praha 3

a dále její franšízoví partneři uvedení na http://www.rscs.cz/kontakty/


POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základním posláním pověřence je být nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji uvnitř organizace a také prostředníkem mezi organizací, dozorovým orgánem a veřejností.

Pověřencem pro výše uvedené správce je Česká spořitelna, a.s.,
kontaktní osoba: Jiří Januška
email: poverenec@csas.cz
tel.:+420 703 481 616 (v pracovních dnech 9:00-15:00), ne pro zasílání SMS zpráv
adresa: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00


ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

  • Projevil jste zájem o pracovní pozici, k jejímuž obsazení otevřel správce výběrové řízení.
  • Osobní údaje správce zpracovává za účelem provedení kontrolních opatření před uzavřením pracovní smlouvy, jejíž smluvní stranou se v případě úspěšného přijímacího řízení máte stát.  Správce provádí posouzení a vyhodnocení Vaší žádost včetně ověřování údajů ve veřejně dostupných rejstřících právnických a fyzických osob a dalších veřejných zdrojích z důvodu předcházení střetu zájmů s činností a působností členů Finanční skupiny České spořitelny, a.s., či obdobných principů zastávaných členy Finanční skupiny.
  • Dále můžeme Vaše osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu zpracovávat, nebudete-li ve výběrovém řízení úspěšný, k Vaší další žádosti o jinou pracovní pozici.
  • Vaše osobní údaje můžeme využít pro předsmluvní jednání s vámi v případě, že budete vybrán na pozici a rozhodnete se pracovní nabídku přijmout.
  • Realitní společnost České spořitelny, a.s. a její franšízový partneři zpracovávají osobní údaje vždy pouze v tom rozsahu, v jakém je to nezbytné pro dosažení účelu zpracování. Zpracování probíhá jak manuálně, tak i automatizovaně či částečně automatizovaně.

KOMU ZPŘÍSTUPŇUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Zpracovatelem vašich osobních údajů z titulu kandidáta na pracovní pozici je společnost LMC, s.r.o. a Česká spořitelna, a.s.


DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • Osobní údaje zpracováváme vždy pouze po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu jejich zpracování, přičemž respektuje zákonné povinnosti specifikující časové limity, pro jejichž plnění musí nezbytně ke zpracování osobních údajů docházet.
  • Nedohodneme-li se při realizaci Vaší žádosti odeslané v rámci výběrového řízení jinak, Vaše osobní údaje zpracováváme šest měsíců od jejich zaslání (zpřístupnění správci).
  • Jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů je ukončeno v okamžiku, kdy již není z hlediska účelu, pro které bylo prováděno, nezbytné. V návaznosti na ukončení zpracování dochází k jejich výmazu (k likvidaci).

RESPEKTUJEME VAŠE PRÁVA (PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ)

  • V souladu s textem GDPR máte právo obrátit se na správce s žádostí o opravu osobních údajů, o jejich doplnění neúplných osobních údajů či jejich výmaz, dále např. o vydání potvrzení (na přístup k osobním údajům), které Vaše osobní údaje správce zpracovává.
  • Pokud se domníváte, že je zpracování Vašich osobních údajů prováděno v rozporu s ochranou danou GDPR s ohledem na účel zpracování, máte právo požádat správce o vysvětlení či o provedení opravy, případně jiných nezbytných opatření (právo vznést námitku). Pro uplatnění těchto práv můžete kdykoliv kontaktovat správce Realitní společnost České spořitelny, a.s. na emailové adrese: info@rscs.cz nebo na kontaktní adrese Jugoslávská 19, 120 24 Praha 2.

ŘÁDNĚ PLNÍME POVINNOST K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo se se stížností týkající se zpracování osobních údajů obrátit na dozorový orgán:
název: Úřad pro ochranu osobních údajů
sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
kontakt (tel.): +420 234 665 111.

Pošlete nám svůj životopis na info@rscs.cz nebo zavolejte na +420 956 715 680